Aritime

Et skybasert regnskapssystem bygd på en ny regnskapsinfrastruktur ("finansiell kjede"). Det nye systemet vil redusere dobbeltarbeid og drastisk automatisere regnskapsprosesser, spesielt for konsernstrukturer.

Om oss

Om oss (mal)

Etter å ha jobbet med flere ledende regnskapssystemer på markedet, har vi tydelig sett begrensningene som fører til unødvendig dobbeltarbeid. Et eksempel på dette er hvordan bilag må bokføres i ulike systemer for både interne og eksterne parter, avstemmes, kontrolleres og inkluderes i regnskapet. Denne prosessen gjentas hver gang det oppdages feil eller gjøres endringer, noe som resulterer i flere manuelle kontroller, datainntasting og kommunikasjon mellom regnskapsførere, revisorer og controllere. Dette er en tidkrevende og ineffektiv bruk av ressurser.

Selv om det har vært betydelig automatisering av regnskapsprosesser de siste årene, er det nesten fraværende når det gjelder automatisering for konsernstrukturer. Alle eksisterende regnskapssystemer er bygget med samme tankegang og struktur, uten å ta hensyn til kompleksiteten som oppstår ved regnskapsføring for konsernstrukturer. Dette inkluderer store volum av konsernbidrag, internfakturering, mellomværende, lån og rentebelastninger.

For å løse disse utfordringene har vi utviklet et konsept som er basert på en "finansiell kjede" som den grunnleggende strukturen i systemene. Tanken er at alle bilag opprettes kun én gang i ett system, og informasjonen (ny og gammel) følger det samme bilaget gjennom alle transaksjoner og hendelser, uavhengig av konsernstrukturer for internfakturering eller kunde- og leverandørkjeder for eksternfakturering. Konseptet kan på overflaten minne om blockchain-baserte systemer, men vi vil utvikle vårt system ved å bruke tilgjengelig databaseteknologi og en smart infrastruktur og design.

Våre tjenester

Implementering og tilpasning

Vi hjelper deg med å implementere og tilpasse det skybaserte regnskapssystemet i henhold til dine spesifikke behov og krav. Vi sikrer en sømløs overgang fra ditt eksisterende regnskapssystem.

Automatisering av regnskapsprosesser

Ved å utnytte den avanserte regnskapsinfrastrukturen automatiserer vi manuelle oppgaver og reduserer behovet for dobbeltarbeid. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes til mer verdiskapende aktiviteter.

Konsernrapportering og konsolidering

Vårt system gir deg muligheten til å enkelt generere og konsolidere finansielle rapporter for hele konsernet. Du får en helhetlig oversikt over økonomien på tvers av ulike enheter og selskaper

Effektiv håndtering av interne transaksjoner

Ved hjelp av den finansielle kjeden kan du enkelt håndtere interne transaksjoner mellom ulike enheter i konsernet. Dette sikrer nøyaktig bokføring og forenkler prosessen med intern fakturering og avstemming.

Skalerbarhet og fleksibilitet

Vårt skybaserte regnskapssystem er designet for å vokse i takt med virksomheten din. Det kan enkelt tilpasses og skreddersys for å møte endrede behov og nye krav som oppstår.

Sikkerhet og dataintegritet

Vi tar datasikkerhet på alvor. Vårt regnskapssystem benytter avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte dine sensitive finansielle data og sikre at dataintegriteten opprettholdes.

Med vårt skybaserte regnskapssystem og den innovative regnskapsinfrastrukturen kan du oppnå betydelige effektivitetsgevinster og redusere tidskrevende manuelle oppgaver. Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å transformere dine regnskapsprosesser.

Kontakt oss

Elektrovegen 2, 2069 JESSHEIM
Orgnr 924 427 159